Vrak & Arkeologi

Cannon wreck seen from starboard bow
Cannon wreck seen from starboard bow

Nästan helt intakta forntida skeppsvrak har hittats i Östersjön

Upptäckten i Östersjön är aldrig tidigare skådad och har avslöjat skeppsvrak som är hundratals år gamla. Två av dem är med stor säkerhet lastfartyg från Nederländerna, medan det tredje och största ska vara ett skandinaviskt fartyg.

Alla tre skeppsvraken står som spökskepp nästan oskadda i totalt mörker på havsbotten på cirka 150 meters djup och bortom räckhåll för moderna fiskefartyg.

Videofil

 

För att få fram de bästa bilderna deltog två svenska fotogrammetriexperter  Ingemar Lundgren och Fredrik Skorg  från företaget Ocean Discovery i expeditionen. En undervattensrobot utrustad med en avancerad kamera tog upp tusentals bilder till ytan och återger med stor precision en virtuell bild av vraken så som de faktiskt ser ut.