X-Ray Mag #116

Övriga nyheter i detta nummer

Ett team från Sea War Museum Jutland har lokaliserat och filmat tre unika och exceptionellt välbevarade skeppsvrak i Östersjön. Fartygen antas vara över 300 år gamla och står så gott som orörda på havsbotten.