Annonce

Seneste nyt

Jesper Risløv, formand for Dansk Sportsdykker Forbund
Jesper Risløv, formand for Dansk Sportsdykker Forbund

Havets plastic skal indsamles. Giv en hånd med.

Der er flere initiativer sat i gang af forskellige mere eller mindre organiserede grupper og organisationer. Nogen samler affald og i særdeleshed plastik op ved strande, havne og hvor vi nu ellers finder det. Som de ansvars- og miljøbevidste dykkere vi er, samler vi selvfølgelig også det skrald op, vi finder på vores færd over og under overfladen. Det kan dog være et problem at der, til tider, ikke er nogen steder at smide det ud, når man står tilbage på land, eller at skraldespande er så overfyldte, at der er risiko for, at det blæser rakt tilbage i havet.

Jesper Bang (yderst th.) var både spiller og taktisk leder for herre-landsholdet ved VM 1980 i Mulheim.

Jesper Bang optages i dansk undervandsrugbys Hall of Fame

Jesper har i mere end 40 år gjort et kæmpe arbejde inden for Dansk Sportsdykker Forbund – og i særdeleshed inden for dansk undervandsrugby.

Jesper var en af de drivende kræfter i dansk undervandsrugby allerede fra de første år med uv-rugby i Danmark i starten af 1970’erne, og han var med i både udvikling af den internationale Tommerup Cup samt elite-arbejdet på landsholdet.

sæl
Spættet sæl kan være svær at skelne fra gråsæl, men spættet sæl er mindre og langt mere almindelig. Den kan blandt andet kendes på de skråtstillede næsebor.

Hvis du finder en sæl, død eller levende

Er sælen levende skal man simpelthen lade den være i fred og holde god afstand, hvis den ikke allerede er stukket af. Nyd i stedet synet og gå ikke så tæt på at det skræmmer eller stresser dyret, hvilket man et stykke hen ad vejen kan aflæse af dens kropssprog.

Sælen kan være kommet op på stranden for at hvile, og så skal man lade den gøre det. Der kan også være tale om en unge, der venter på at moderen, som er ude for at søge føde, så hun kan producere mælk til ungen, vender tilbage. Det kan være at ungen hyler hjerteskærende, men det er normalt.

Dykker, Frederikshavn Sportsdykkerklub

Dykkerklokken event samlede mere end 60 dykkere i Frederikshavn

Hvert år arrangeres der et sted i landet et stort dykkerevent, hvor dykkere mødes og udforsker det lokale områdes specielle og gode dykkerspots. I år var det Frederikshavn Sportsdykkerklub, der var arrangør og havde inviteret dykkere fra hele landet til Frederikshavn. Formålet er først og fremmest, at en lokal klub kan vise sine bedste lokale dykkerspots frem for andre dykkere og klubber, og dernæst, at der kan skabes socialt samvær og nye bekendtskaber og netværk på tværs af klubberne.

Sea urchins move slowly, crawling with tube feet, and also propel themselves with their spines
Søpindsvin bevæger sig langsomt, kravler med rørfødder og driver også sig selv med deres rygsøjler.

Søpindsvin ser med hele kroppen

Ifølge en undersøgelse, der blev publiceret i det videnskabelige tidskrift Journal Proceedings of the National Academy of Sciences, har det vist sig at søpindsvin kan bruge hele deres krops overflade som enorme øjne.

Forskere har længe vidst, at marine hvirvelløse dyr reagerer på lys uden at besidde nogen åbenlyse øjenlignende strukturer, hvilket rejste spørgsmålet om, hvordan dyrene evnede at se.

Store hvide hajer (Carcharodon carcharias) udviser en række forskellige adfærd afhængigt af deres køn og modenhed.
Store hvide hajer (Carcharodon carcharias) udviser en række forskellige adfærd afhængigt af deres køn og modenhed.

Hvad tænker hajer om dykkere i bure?

I en undersøgelse, hvor man observerede hvidhajers adfærd i overfladen ved dykning i bur omkring Guadalupe Island i Mexico, dokumenterede forskere en række forskellige adfærdsmønstre og parametre, f.eks. betydningen af hver enkelt hajs længde og modenhed for om den fangede den tilbudte lokkemad eller ej. Den relative størrelse af hajer spillede også en vigtig rolle i sociale interaktioner mellem individer, hvor mindre hajer gav plads til større, også i de tilfælde, hvor de mindre hajer ankom først til et specifikt sted.

Skibstømmeret var overgroet med tang og havplanter, der forsigtigt skal fjernes fra skibet, før det kan undersøges og dokumenteres. Marinarkæolog: Andreas Bloch.

Marinarkæologer er nu færdige med udgravning af sjældne skibsvrag

Efter seks måneders intensivt arbejde er de arkæologiske undersøgelser nu afsluttet, og de sidste skibsdele er ankommet til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Her vil de blive nøje undersøgt, opmålt og dokumenteret for at afdække deres historie.

Det er sjældent, at arkæologiske skibsvrag bliver fuldstændigt udgravet og bjærget. Men i dette tilfælde var det nødvendigt, da skibene lå i en sejlrende, der skulle udvides og uddybes. Derfor blev beslutningen truffet: skibene skulle bjærges.

Dykning i Sydnorge

Det gamle træværk på Papirvraget er flot begroet

Dykkerklubben Poseidon Als besøgte i foråret Tregde feriecenter i det sydlige Norge, og det er der kommet følgende rapport ud af. Feriecenteret er beliggende ved siden af den lille by Tregde, som befinder sig ca. 45 minutters kørsel fra Kristiansand. Centeret byder ikke alene på et udvalg af lejligheder og hytter i forskellige størrelser, men det er også udstyret med alle de nødvendige faciliteter til at servicere dykkere.

Oldenburg: Vrag fra Anden Verdenskrig i Norges Sognefjord

Oldenberg, Sognefjorden, Norway
Oldenberg-vraget i Sognefjorden, Norge

Oldenburg, som oprindeligt hed Pungo, blev bygget i 1914 som køleskib til fragt af bananer mellem Cameroun og Tyskland. Men i 1915 kunne det ikke undgå 1. Verdenskrig; kom i tysk tjeneste og blev ombygget til et raider-skib. René B. Andersen giver os her et indblik i skibets spændende historie og tager os med på et dyk til vraget.