Hajer

Macroalgae such as Sargassum weed are an important dietary component for whale sharks
Makroalger som Sargassum-tang er en vigtig del af hvalhajers kost

Hvalhajer spiser også grønt

Australske havforskere har opdaget, at den massive hvalhaj også er planteæder, hvilket gør hajen officielt til det største omnivor (altædende dyr).

Da opbygning af ​​en meget stor krop fordrer en vidt tilgængelig og rigelig fødekilde, kan en plantebaseret diæt udgøre en energimæssig udfordring for disse dyr, medmindre de er i stand til i fornøden grad at fordøje denne fødekilde.

Pighajen

Pighajen er en af de mindre hajer man være heldig at støde på i Nordsøen og Skagerrak omend sjældent længere østover. For en del år siden kunne man sågar tage på hajdyk ved Väderøerne på den svenske vestkyst, men nu er der større chance for at træffe dem langs den norske kyst, hvor de om vinteren samler sig i stimer.

Many species of sharks, including the lemon shark, are known to actively prefer to be social and live in groups or loose aggregations. Social interaction is thought to be important for the survival and success of juvenile lemon sharks.

Hajer knytter sociale bånd

Sand tiger sharks, top predators that live in coastal waters off the Eastern United States, have experienced drastic population declines over the past several decades. Understanding how these sharks move and interact could help biologists better conserve this species and determine how vulnerable they are to human activities. During summer, the sharks congregate in the shallow waters of Delaware Bay but are highly migratory, travelling as far south as the Carolinas and Florida during the winter and early spring.