Annonce

Krabbe fra Stillehavet invaderer danske farvande

Krabbe fra Stillehavet invaderer danske farvande

Pensel-klippekrabben er hjemmehørende langs klippekyster i nordvestlige Stillehav. Nu er den også fundet udfor Nordsjælland. Den bliver betragtet som invasiv og dermed skadelig for vores miljø, da den konkurrerer med den almindelige danske krabbe.

Pensel-klippekrabbe
Pensel-klippekrabbe

Miljøstyrelsen har meldt ud, at hvis man støder på en pensel-klippekrabbe, bør man indberette det til dem, da arten bør bekæmpes.

Pensel-klippekrabbens naturlige leveområde er Sibiriens og Japans kyster og den er formentlig kommet til Danmark med ballastvandet fra andre lande. Arten blev første gang fundet i Europa i den franske havneby La Rochelle i 1994. Det menes at den blev ført hertil i 1993 af et skib der fragtede biler fra Asien og anløb La Rochelle. Da skibet efterfølgede kom på værft i Hamborg fandt man man i hvert fald seks individer da man inspicerede skroget.

Så hurtigt spreder den sig

Krabben blev efterfølgende observeret i det hollandske vadehav i 2004, det tyske i 2009 og langs den jyske vestkyst i 2011 og kan nu findes i Limfjorden. I 2014 blev den observeret i Kieler bugten, i 2018 i det Sydfynske ø-hav, og senest udfor Nordsjælland hvor den blev observeret i Hornbæk havn.

Annonce