Annonce

375 år gammelt vrag fundet i flod nær Lübeck

375 år gammelt vrag fundet i flod nær Lübeck

Under en rutinemæssig opmåling i Trave-floden i Nordtyskland gjorde det lokale farvandsdirektorat en unik opdagelse da de fandt et næsten 400 år gammelt skib fra hansetiden med 150 tønder om bord.

Wreck of Hanseatic kogge in Trave river
Vraget er i stor risiko for at blive nedbrudt og er desuden angrebet af pæleorm.

Skibsvraget, som har vist sig at være omkring 375 år gammelt, blev fundet på en dybde af næsten 12m i ​​Trave-floden—en flod i Schleswig-Holstein som løber ud i Østersøen ved Travemünde. Vraget blev opdaget under rutinemæssige målinger af floden af ​​den lokale vandvejs- og skibsmyndighed, som detekterede en anomali på flodbunden ved hjælp af et multistråle-ekkolod.

Hvad der resterer af vraget er træbjælker og store dele af lasten. Arkæologerne skønner, at skibet var 20 til 25 meter langt.

Et hold arkæologer der brugte otte måneder på at studere vraget konstaterede, at 150 tønder last gik ned med hanseskibet. Skibets last var brændt kalk, som var et eftertragtet byggemateriale på det tidspunkt.

Skibet skulle angiveligt have været på vej fra Skandinavien til Lübeck da det imidlertid sank inden det nåede sin destination. Det gik tilsyneladende på grund i et af flodens sving, og tog så meget skade at det gik det bunds.

Pæleorm alarm

Vraget, som nu er delvist blotlagt, er i alvorlig risiko for erosion, og dykkere bemærkede, hvordan de fritlagte dele var angrebet af pæleorm. Derfor, hvis der ikke træffes beskyttelsesforanstaltninger, ville vraget blive nedbrudt inden for en kort årrække, og et vidnesbyrd om den omfattende maritime handel i hansestaden Lübeck ville gå tabt for altid.

Billede
Hanseatic kogge
En skitse over skibets sandsynlige konstruktion og udseende. Grafik: Dr. Fritz Jürgens, Kiel University

 

Kilde(r)
Kiel University
Annonce

Other articles and news about Østersøen, Sverige